Ostatnia aktualizacja:

Produkt / Kategoria g/100g g/porcję g/cały produkt
przeciętna zawartość (mediana) min max przeciętna zawartość (mediana) min max przeciętna zawartość (mediana) min max

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.